AMDANOM NI

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AMDANOM NI” i_type=”linecons” i_icon_linecons=”vc_li vc_li-key” i_color=”turquoise” i_size=”sm” color=”custom” add_icon=”true” accent_color=”#28d4ff”]Ni yw un o’r asiantaethau Gofal Iechyd sy’n tyfu’n gyflymaf, mae gan Key Care & Support nifer o ganghennau ledled y DU i sicrhau y darperir gwasanaeth deinamig ac ymatebol i gleientiaid a staff. Mae staff swyddfa sydd wedi’u hyfforddi’n uchel ym mhob un o ganghennau’r DU ar gael i gynorthwyo 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gyda gwasanaeth wrth gefn ‘ar alwad’ deinamig ar gael.[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”EIN BLAENORIAETHAU I GLEIFION A CHLIENTIAU” i_type=”linecons” i_color=”turquoise” i_size=”sm” color=”custom” add_icon=”true” accent_color=”#28d4ff”]Ein blaenoriaeth yw gweithio mewn partneriaeth â’n holl gleientiaid, gan sicrhau bod unigolion a chleifion fel ei gilydd yn cael gwasanaeth proffesiynol a dibynadwy, gan gwrdd â’u disgwyliadau. Mae’r atebion staffio a reolir gan Key Care & Support yn darparu gwasanaethau pwrpasol, wedi’u teilwra’n union i anghenion pob cleient ac aelod o staff sy’n gweithio trwyom ni. Rydym yn arbenigo mewn recriwtio Nyrsys, Cynorthwywyr Gofal Iechyd a Gweithwyr Cefnogi i Oedolion a Phlant mewn lleoliadau dros dro a pharhaol. Gyda dull ymarferol bob dydd y Cyfarwyddwr, Ian Finch, cewch sicrwydd o ymrwymiad personol i’ch boddhad gan y bobl sy’n deall eich anghenion.[vc_separator style=”shadow” border_width=”2″]

EIN TÎM RHEOLI

Mae gan ein tîm Rheoli dros 60 mlynedd o brofiad sy’n darparu a darparu Gofal Iechyd yn y meysydd canlynol:[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″]
 • Ymddiriedolaeth GIG
 • Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau
 • Gofal yn y Cartref
 • Carchardai ac Unedau Diogel
[/vc_column][vc_column width=”1/3″]
 • CCG'S (PCTau ffurfiol)
 • Cartrefi Nyrsio a Phreswyl
 • Anafiadau Ymenydd a Gaffaelwyd (ABI)
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl
[/vc_column][vc_column width=”1/3″]
 • Ysbytai Preifat
 • Learning Disability Services
 • Nyrsio Cymunedol
 • Gwasanaethau Plant
[/vc_column][/vc_row]