AMDANOM NI

AMDANOM NI

Gan fod ni yn un o’r Asiantaethau Gofal Iechyd sy’n tyfu gyflymaf, mae gan Key Care & Support nifer o ganghennau ledled y DU i sicrhau y darperir gwasanaeth deinamig ac ymatebol i gleientiaid a staff. Mae staff swyddfa sydd wedi’u hyfforddi’n uchel ym mhob un o ganghennau’r DU ar gael i gynorthwyo 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gyda gwasanaeth wrth gefn ‘ar alwad’ deinamig ar gael.

BLAENORIAETHAU TUAG AT CLEIENTIAID A CHLEIFION

Ein blaenoriath yw; i weithio’n gyson mewn phartenriaeth efo pob un o’n cleientiaid, i sicrhau fod cleienntiaid ac unigolion yn derbyn gwasanaeth proffesiynol a ddibynadwy sydd yn cyraedd ac yn rhagori eu ofynion. Mae adran darparu staff sydd wedi eu rheoli gan Key Care and Support yn cynnig gwasanaethau unigryw wedi addasu’n arbenig ar gyfer ofynion ein cleientiaid ac ein aeolodau staff. Yr ydym yn arbenigwyr yn y maes o recrwitio Nyrsys, Gofalwyr Iechyd a Gweithwyr Cefnogol ar gyfer oedolion a phlant o fewn safleuon dros dro a pharhaol. Gyda ddulliau ymarferol ac arweinyddol ein Cyfarwyddwr, Ian Finch yr ydych yn sicr o dderbyn ymrwymiad personol at eich boddhad ac ofynion gan bobl sydd yn gwirioneddol deall eich anghenion. [vc_separator style=”shadow” border_width=”2″]

EIN TÎM RHEOLI

Mae gan ein tîm Rheoli dros 60 mlynedd o brofiad sy’n darparu a darparu Gofal Iechyd yn y meysydd canlynol:
 • Ymddiriedolaeth GIG
 • Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau
 • Gofal yn y Cartref
 • Carchardai ac Unedau Diogel
 • CCG'S (PCT's Ffurfiol)
 • Cartrefi Nyrsio a Phreswyl
 • Anafiadau ymenydd (ABI)
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl
 • Ysbytai Preifat
 • Gwasanaethau Anabledd Dysgu
 • Nyrsio Cymunedol
 • Gwasanaethau Plant