Ffair Swyddi ym Mhrifysgol Bangor

gallery January, 2018 No Comments Jobs fair

Mynychodd Emma a Stifyn o’n cangen yng Ngogledd Cymru Ffair Swyddi ym Mhrifysgol Bangor (27/9/17) a chafwyd ymateb cadarnhaol iawn! Wedi dod i ffwrdd heb unrhyw nwyddau neu ffurflenni cais / pecynnau (a dod â char llawn yn wreiddiol)! Cymerodd lawer o C.Vau ac maent eisoes wedi trefnu sawl cyfweliad, gan gynnwys cyfweliad grŵp a gynhelir ym mis Hydref. Dywedodd un myfyriwr mewn gwirionedd “Rydw i mor falch eich bod chi yma – rydych chi’n union yr wyf yn chwilio amdano, diolch”.

Tags
Array ( [0] => 31 )
gallery January, 2018 No Comments Jobs fair

Emma and Stifyn from our North Wales branch attended the Jobs Fair at Bangor University (27/9/17) and had a very positive response! Having come away with no merchandise or application forms/packs (and arriving with a full car originally)! They took many C.V’s and have already arranged several interviews including a group interview which will be held in October. One student actually said “I’m so glad you are here – you are exactly what I am looking for, thank you”.

Tags
Array ( [0] => 15 )