‘Welsh in the workplace’

gallery January, 2018 No Comments welsh language

The North Wales Branch is now on board with the ‘Iaith Gwaith’/ Welsh in the workplace’ scheme backed by the Welsh Language Commissioner. This means that we are an openly bilingual branch providing options for services to be provided from the office in either Welsh or English and also that any staff who are bilingual have the opportunity to speak Welsh whilst they are at work and to offer the opportunity for clients to use the Welsh language with them. Posters, badges and lanyards advertising this scheme and individual Welsh speakers have been made openly available to all staff in the office and in the field.

http://cymraeg.gov.wales/business/workplace/manteision/?lang=en

 

Tags
Array ( [0] => 19 )
gallery January, 2018 No Comments welsh language

Mae Cangen Gogledd Cymru bellach ar y gweill gyda’r cynllun ‘Iaith Gwaith’ / Cymraeg yn y gweithle ‘gyda chefnogaeth Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. Mae hyn yn golygu ein bod yn gangen ddwyieithog agored ac yn darparu opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau o’r swyddfa yn y Gymraeg neu’r Saesneg a hefyd bod gan unrhyw staff sy’n ddwyieithog y cyfle i siarad Cymraeg tra eu bod yn y gwaith ac i gynnig cyfle i gleientiaid i ddefnyddio’r Gymraeg gyda hwy. Mae posteri, bathodynnau a llusgenni yn hysbysebu’r cynllun hwn ac mae siaradwyr Cymraeg unigol wedi’u darparu ar agor yn agored i’r holl staff yn y swyddfa ac yn y maes.

http://cymraeg.gov.wales/business/workplace/manteision/?lang=cy

 

Tags
Array ( [0] => 34 )