Professional Development Courses

October, 2018 No Comments Free courses

Key Care & Support Staff can get FREE professional development courses.

At Key Care & Support we believe that quality training is essential to enable our experienced staff to underpin their knowledge through relevant and practically delivered training opportunities. We deliver relevant and “hands on” experienced training through our Training Academy which is regularly audited for quality and appropriateness of content. Our passion and dedication to quality care and support is demonstrated further with only highly qualified and experienced trainers appointed to deliver our courses.

We currently have 2 courses coming up for our staff. Spaces are limited, so this will be on a first come – first served basis. These courses will be held at our Training Centre in Llanfairfechan, North Wales.

Please contact Stifyn Davies to book your place on these courses. Call:01492 533 858

  • Day 1 Tuesday 12th February 2019- Diabetes management and update and Epilepsy management and update.
  • Day 2– Wednesday 10th April 2019- Tissue Viability/Pressure sore prevention and Effective care of people with Dementia.
Download the flyer here: Professional development courses
Array ( [0] => 51 )
October, 2018 No Comments Free courses

Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol AM DDIM i staff Key Care & Support.

Yn Key Care & Support, credwn fod hyfforddiant ansawdd yn hanfodol er mwyn galluogi ein staff profiadol i ategu eu gwybodaeth trwy gyfleoedd hyfforddiant perthnasol a chyflawnir yn ymarferol. Rydym yn darparu hyfforddiant profiadol perthnasol a “ymarferol” trwy ein Academi Hyfforddiant sy’n cael ei harchwilio’n rheolaidd ar gyfer ansawdd a phriodoldeb y cynnwys. Dangosir ein angerdd ac ymroddiad i ofal a chymorth o ansawdd ymhellach gyda dim ond hyfforddwyr cymwys a phrofiadol iawn sydd wedi’u penodi i gyflwyno ein cyrsiau.

Ar hyn o bryd, mae gennym 2 gwrs i’n staff. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly bydd hyn ar sail cyntaf. Cynhelir y cyrsiau hyn yn ein Canolfan Hyfforddi yn Llanfairfechan, Gogledd Cymru.

Cysylltwch â Stifyn Davies i archebu lle ar y cyrsiau hyn. Ffoniwch: 01492 533 858

  • Day 1 Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019- Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Clefyd Sigwr / Rheolaeth Epilepsi
  • Day 2– Dydd Mercher 10 Ebrill 2019- Hyfywedd Meinwe a Rheolaeth Wlserau Pwysedd a Gofalu am Bobl sy’n Byw â Dementia
Lawrlwythwch y daflen yma: Cyrsiau datblygu proffesiynol
Array ( [0] => 56 )