MOVEMBER

November, 2018 No Comments Charity

Stifyn Davies, our Bookings Co-ordinator for the North Wales Branch is taking part in Movember!

Donate this Movember for all the dads, brothers, sons and mates in your life. Together we can make a difference for
men’s health – in prostate cancer, testicular cancer, mental health and suicide prevention.

The Movember Foundation is the leading charity changing the face of men’s health. They are addressing some of the biggest health issues faced by men: prostate cancer, testicular cancer, and mental health and suicide prevention.

To donate to Stifyn’s fundraising page, please click here: https://uk.movember.com/mospace/13857983

 

Tags
Array ( [0] => 16 )
November, 2018 No Comments Charity

Mae Stifyn Davies, ein Cydlynydd Archebu ar gyfer Cangen Gogledd Cymru, yn cymryd rhan yn Movember!

Rhowch at yr elusen hwn i’r holl dadau, brodyr, meibion a ffrindiau yn eich bywyd. Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth
iechyd dynion – mewn canser y prostad, canser y ceilliau, iechyd meddwl ac atal hunanladdiad.

Sefydliad Movember yw’r brif elusen sy’n newid wyneb iechyd dynion. Maent yn mynd i’r afael â rhai o’r materion iechyd mwyaf y mae dynion yn eu hwynebu: canser y prostad, canser y testig, ac iechyd meddwl ac atal hunanladdiad.

I gyfrannu at dudalen codi arian Stifyn, cliciwch yma: https://uk.movember.com/mospace/13857983

 

Tags
Array ( [0] => 26 )