Diwrnod Ymwybyddiaeth Llyncu

March, 2019 No Comments Awareness week

Heddiw mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Llyncu.

Beth yw Dysffagia? Yn cael ei adnabod fel dysffagia, mae anhwylderau llyncu yn effeithio ar allu rhywun i lyncu diodydd, bwyd a meddyginiaeth yn ddiogel. Gall arwain at broblemau meddygol sy’n bygwth bywyd fel niwmonia, tagu, maeth gwael, a dadhydradu os na chaiff ei reoli’n iawn. Gall problemau llyncu ddigwydd ar unrhyw adeg mewn bywyd.

Tags
Array ( [0] => 67 )