MATERNITY COVER NEWS

March, 2019 No Comments Branches

The Lancashire office are delighted to announce the appointment of Hayley Tomlinson who will be supporting the Branch as a Recruitment Consultant whilst Kirsty is on maternity leave. Hayley started with Key Care & Support this week and we are looking forward to the staff and clients to be introduced.

Here is a little about Hayley:
‘I recently graduated in International History and Politics from the University of Leeds. I also spent an Erasmus year in Montpellier studying French language and history.  I like to spend all my spare time travelling and exploring new places and have just spent the past 6 months working in Krakow.I then decided to return to England in the new year in order to begin my career. When I’m not travelling I love swimming and reading (especially more history books) and would definitely have to describe myself as a cat person!’

Array ( [0] => 59 )
March, 2019 No Comments Branches

Mae’n bleser gan swyddfa Swydd Gaerhirfryn gyhoeddi penodiad Hayley Tomlinson a fydd yn cefnogi’r Gangen fel Ymgynghorydd Recriwtio tra bod Kirsty ar gyfnod mamolaeth. Dechreuodd Hayley gyda Gofal a Chymorth Allweddol yr wythnos hon ac rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno’r staff a’r cleientiaid.

Dyma ychydig am Hayley:
‘Yn ddiweddar graddiais mewn Hanes Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth o Brifysgol Leeds. Treuliais hefyd flwyddyn Erasmus yn Montpellier yn astudio iaith a hanes Ffrangeg. Rwy’n hoffi treulio fy holl amser hamdden yn teithio ac yn archwilio lleoedd newydd ac rwyf newydd dreulio’r 6 mis diwethaf yn gweithio yn Krakow. Yna penderfynais ddychwelyd i Loegr yn y flwyddyn newydd er mwyn dechrau fy ngyrfa. Pan nad ydw i’n teithio dwi wrth fy modd yn nofio a darllen (yn enwedig mwy o lyfrau hanes) a byddwn yn bendant yn gorfod disgrifio fy hun fel person cath! ‘

Array ( [0] => 60 )