14th March 2019 – International Social Prescribing Day.

March, 2019 No Comments Awareness week

Today is the first International Social Prescribing Day!
Today is highlighting the importance of social prescribing in Healthcare and its potential benefits for wellbeing. Social prescribing will have a key role in the treatment and prevention of mental health issues, loneliness, obesity and other chronic diseases.

Array ( [0] => 65 )
March, 2019 No Comments Awareness week

Heddiw yw’r Diwrnod Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol cyntaf!
Mae heddiw yn amlygu pwysigrwydd rhagnodi cymdeithasol mewn Gofal Iechyd a’i fanteision posibl ar gyfer lles. Bydd gan ragnodi cymdeithasol rôl allweddol wrth drin ac atal problemau iechyd meddwl, unigrwydd, gordewdra a chlefydau cronig eraill.

Array ( [0] => 65 )