North Wales branch is now aCertified as a Disability Confident – Committed Employer.

April, 2019 No Comments Branches, Disability Confident
We are pleased to announce that Key Care and Support North Wales are now certified as a Disability Confident – Committed Employer.
Being Disability Confident means that we are:
  • Challenging attitudes towards disability.
  • Increasing understanding of disability.
  • Removing barriers to disabled people and those with long-term health conditions.
  • Ensuring that disabled people have the opportunities to fulfill their potential and realise their aspirations.
We are pleased and excited to be a part of this fantastic scheme – and look forward to progressing to higher levels in the future!
Array ( [0] => 59 [1] => 74 )
April, 2019 No Comments Branches, Disability Confident

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Key Care & Support Gogledd Cymru bellach wedi’u hardystio fel Cyflogwr Anabledd Hyderus – Ymrwymedig.

Mae bod yn Hyderus i Bobl Anabl yn golygu ein bod ni:

  • Herio agweddau tuag at anabledd.
  • Dealltwriaeth gynyddol o anabledd.
  • Dileu rhwystrau i bobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor.
  • sicrhau bod pobl anabl yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau.

Rydym yn falch ac yn gyffrous o fod yn rhan o’r cynllun gwych hwn – ac edrychwn ymlaen at symud ymlaen i lefelau uwch yn y dyfodol!

Array ( [0] => 60 [1] => 75 )