NEUVEN AUDIT 2019

May, 2019 No Comments Audit

Key Care & Support received an independent audit from Neuven in February 2019. We are pleased to announce that we received a PLATINUM pass. This platinum Neuven standard recognises our commitment to the compliance and due diligence needed by this framework and we are duly proud of this esteemed recognition. This means you can rely on us to deliver the highest quality.

Array ( [0] => 80 )
May, 2019 No Comments Audit

Derbyniodd Key Care & Support archwiliad annibynnol gan Neuven ym mis Chwefror 2019. Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn tocyn PLATINUM. Mae’r safon platinwm Neuven hon yn cydnabod ein hymrwymiad i’r cydymffurfio a’r diwydrwydd dyladwy sydd ei angen gan y fframwaith hwn ac rydym yn falch iawn o’r gydnabyddiaeth uchel ei pharch hon. Mae hyn yn golygu y gallwch ddibynnu arnom i ddarparu’r ansawdd uchaf.

Array ( [0] => 81 )