MENTAL HEALTH AWARENESS WEEK 2019

May, 2019 No Comments Awareness week, Mental health

Hosted by the Mental Health Foundation, Mental Health Awareness Week takes place from 13-19 May 2019. The theme this year is Body Image – how we think and feel about our bodies. 

Body image issues can affect all of us at any age. During the week we are publishing new research and campaigning for change.

#BeBodyKind

Array ( [0] => 65 [1] => 82 )
May, 2019 No Comments Awareness week, Mental health

Cynhelir yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, agynhelirgan y Sefydliad Iechyd Meddwl, o 13-19 Mai 2019.
Y thema eleni yw Delwedd y Corff – sut yr ydym yn meddwl ac yn teimlo am ein cyrff. Gall materion delwedd y corff effeithio ar bob un ohonom ar unrhyw oedran. Yn ystod yr wythnos rydym yn cyhoeddi ymchwil newydd ac ymgyrchu dros newid.

#BeBodyKind

Array ( [0] => 67 [1] => 83 )