Lancashire Branch is now a Disability Confident Committed Employer!

June, 2019 No Comments Branches, Disability Confident, Uncategorized
Disability Confident Committed
Key Care & Support Lancashire are committed to becoming more Disability Confident.
Through Disability Confident, we are working to ensure that disabled people and those with long term health conditions have the opportunities to fulfil their potential and realise their aspirations.

As a Disability Confident Committed Employer we have committed to:

 • ensure our recruitment process is inclusive and accessible
 • communicating and promoting vacancies
 • offering an interview to disabled people
 • anticipating and providing reasonable adjustments as required
 • supporting any existing employee who acquires a disability or long term health condition, enabling them to stay in work
 • at least one activity that will make a difference for disabled people
Array ( [0] => 59 [1] => 74 [2] => 1 )
June, 2019 No Comments Branches, Disability Confident, Uncategorized @cy

Mae Key Care & Support Lancashire wedi ymrwymo i ddod yn fwy Hyderus o ran Anabledd.

Trwy Anabledd Hyderus, rydym yn gweithio i sicrhau bod pobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau. Fel Cyflogwr Anabledd Hyderus Ymrwymedig rydym wedi ymrwymo i:

 • sicrhau bod ein proses recriwtio yn gynhwysol ac yn hygyrch
 • cyfathrebu a hyrwyddo swyddi gwag
 • cynnig cyfweliad i bobl anabl
 • rhagweld a darparu addasiadau rhesymol yn ôl yr angen
 • cefnogi unrhyw gyflogai presennol sy’n caffael anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gan eu galluogi i aros yn y gwaith
 • o leiaf un gweithgaredd a fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl anabl
Array ( [0] => 60 [1] => 75 [2] => 5 )