Diwrnodau Agored Cangen Gogledd Cymru!

August, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, welsh language

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd ein Cangen Gogledd Cymru yn cynnal Diwrnodau Agored! Ein un cyntaf oedd (heddiw) ar y 29ain o Awst, byddwn yn cynnal llawer mwy dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Dyma gyfle gwych i Nyrsys, Gofalwyr a Gweithwyr Cymorth ddod i mewn a chael sgwrs gyda’n tîm cyfeillgar, mae lluniaeth ar gael hefyd!

Ffoniwch y gangennawr am ragor o wybodaeth: 03330 090 807

 

 

Array ( [0] => 60 [1] => 31 [2] => 34 )
August, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, welsh language

We are excited to announce that our North Wales Branch will be hosting Open Days! Our first one was (today) on the 29th of August, we will be holding many more over the next few months!

This is a great opportunity for Nurses, Carers and Support Workers to come in and have a chat with our friendly team, refreshments are also available!

Call the branch now for more information: 03330 090 807

North Wales Branch Open Days:
Wednesday September 4th 10:00 – 14:00
Tuesday September 10th 10:00 – 14:00
Thursday September 19th 10:00 – 14:00
Wednesday September 25th 10:00 – 14:00
Wednesday October 2nd 10:00 – 14:00

 

 

Array ( [0] => 59 [1] => 15 [2] => 19 )