Agoriadau Noson Hwyr yn Hydref!

gallery October, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, North Wales Branch, welsh language

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein Agoriadau Hwyr Hydref!
Rydym yn cynnig cyfle i Nyrsys, Gofalwyr a Gweithwyr Cymorth ddod i’n gweld yn ein digwyddiad agoriadol gyda’r nos.

Lluniaeth ar gael, nid oes angen apwyntiad! Galwch heibio i gael sgwrs.
Mae ein drysau ar agor tan 8pm! (Digon o le i barcio).

Byddwn hefyd yn cynnal ein hagoriadau hwyr y nos ar y dyddiadau hyn ym mis Hydref:
15fed Hydref.
22ain Hydref.
29ain Hydref.

Array ( [0] => 60 [1] => 31 [2] => 131 [3] => 34 )
gallery October, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, North Wales Branch, welsh language

We are excited to announce our October Late night Openings!
We are offering Nurses, Carers and Support Workers the opportunity to come and see us in our late-night opening event.

Refreshments available, no appointment necessary!
Just pop in to have a chat. Our doors are open until 8pm!
(Ample parking available).

We will also be holding our late night openings on these dates in October:

15th October.
22nd October.
29th October.

Array ( [0] => 59 [1] => 15 [2] => 130 [3] => 19 )