Elin

About Elin
Diwrnod Siwmper y Nadolig! Dydd Gwener 13eg Rhagfyr
December, 2019 No Comments Branches, Charity
Mae Key Care & Support yn cymryd rhan yn Niwrnod Siwmper y Nadolig ddydd Gwener 13eg Rhagfyr! Rydym yn gofyn i’n staff anhygoel wisgo eu Siwmper Nadolig ymlaen a rhoi dim ond £ 2 i ‘Achub y Plant’. Mae Achub y Plant yn gweithio i roi dechrau iach mewn ...
Christmas Jumper Day! Friday 13th December
December, 2019 No Comments Branches, Charity
Key Care & Support are taking part in Christmas Jumper Day on Friday 13th December!We are asking our amazing staff to put on their Christmas Jumper on and donate just £2 to ‘Save the Children’. Save the Children works to give children a healthy start in life, the opportunity ...
Purple Tuesday
November, 2019 No Comments Purple Tuesday
What is ‘Purple Tuesday’? Purple Tuesday is an international call to action to celebrate the purple pound – the spending power of disabled people and their families. It’s a milestone awareness moment for an issue that is relevant 365 days a year. By signing up to Purple Tuesday, we ...
Diwrnod Agored – Dydd Sadwrn 9fed Tachwedd
November, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, North Wales Branch
Rydyn ni’n agor ein drysau ddydd Sadwrn 9fed Tachwedd! (9yb – 2yh). Yn ein Swyddfa Llanfairfechan; Key Care & Support, Ffordd yr Orsaf, LLanfairfechan, LL33 0AP. Os oes gennych 6 mis o ofal iechyd, gwaith Cymorth neu brofiad Nyrsio, rydym am glywed gennych! Galwch heibio am sgwrs anffurfiol neu ...
Open Day – Saturday 9th November
November, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, North Wales Branch
We are opening our doors on Saturday 9th November! (9am – 2pm). In our Llanfairfechan Office; Key Care & Support, Station Road, LLanfairfechan, LL33 0AP. If you have 6 months of Health care, Support work or Nursing experience, we want to hear from you! Call in for an informal ...
Agoriadau Noson Hwyr yn Hydref!
gallery October, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, North Wales Branch, welsh language
Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein Agoriadau Hwyr Hydref! Rydym yn cynnig cyfle i Nyrsys, Gofalwyr a Gweithwyr Cymorth ddod i’n gweld yn ein digwyddiad agoriadol gyda’r nos. Lluniaeth ar gael, nid oes angen apwyntiad! Galwch heibio i gael sgwrs. Mae ein drysau ar agor tan 8pm! (Digon o ...
October Late Night Openings!
gallery October, 2019 No Comments Branches, Jobs fair, North Wales Branch, welsh language
We are excited to announce our October Late night Openings! We are offering Nurses, Carers and Support Workers the opportunity to come and see us in our late-night opening event. Refreshments available, no appointment necessary! Just pop in to have a chat. Our doors are open until 8pm! (Ample ...
Take the ‘Veg Pledge’ This November!
September, 2019 No Comments Charity
Key Care & Support are taking the ‘Veg Pledge’ this November, why don’t you join us! The biggest benefit of taking the Veg Pledge is that you’re helping Cancer Research UK to beat cancer with the money you raise. But it can also be fantastic motivation to be that ...
Diwrnodau Agored Canolfan Swyddi
September, 2019 No Comments Job Centre, Jobs fair
Bydd ein Uwch Ymgynghorydd Recriwtio o Gangen Gogledd Cymru yn cynnal Diwrnodau Agored yn y Canolfannau Swyddi canlynol. Profiad 6 Mis mewn Gofal – Cynorthwywyr Gofal) Dydd Gwener 20.9.19 Canolfan Swyddi Bangor – pobl i ddod i weld Stifyn rhwng 12:00 a 14:00 Dydd Gwener 27.9.19 Canolfan Swyddi Croesoswallt ...