HAFAN

CROESO I KEY CARE & SUPPORT

Yr Asiantaeth Nyrsio sy'n Dewis Nyrsys ar gyfer Nyrsys a Staff Cefnogi

Cefnogi Ysbytai, Cartrefi Preswyl, Cyfleusterau Plant ac Annibynnol ledled y DU. Wedi’i sefydlu yn 2007, Key Care & Support yw un o asiantaethau lleol blaenllaw’r DU, gan ddarparu atebion staffio o ansawdd i ddarparwyr gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus ac annibynnol.

Swyddi penodedig

Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd

Ynys Môn

Rydum yn chwilio am Gynorthwywyr Gofal Iechyd i weithio mewn cartrefi preswyl, cartrefi nyrsio a chyfleusterau gofal lleol yn ardal Ynys Môn.

  • Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
  • Shiftiau Amrywiol
  • Gwisg am – ddim

Gweithiwr Cymorth

Preston, Leyland a Chorley

Mae Key Care & Support yn chwilio am weithiwr cymorth profiadol i weithio i’n cleientiaid mewn amrywiol wasanaethau byw â chymorth / Preswyl.

  • Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
  • Shiftiau Nosweithiau
  • Gwisg am – ddim

Nyrs staff

Gogledd Manceinion

Mae Key Care & Support yn chwilio am Nyrs iechyd meddwl cofrestredig cyffredinol neu gofrestredig i weithio gyda’n cleient yn ardal Gogledd Manceinion.

  • Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
  • Shiftiau Nosweithiau
  • Gwisg am – ddim

Rydym wedi cynnwys swyddi ar gyfer pob un o'n canghennau!

Edrychwch ar ein swyddi nodweddiadol yn ôl lleoliad isod

CYFLEODD ERAILL

CYFLEOEDD GWAITH
GWNEWCH CAIS AM SWYDD

Mae Key Care & Support yn recriwtio yn gyson ar gyfer Nyrsys profiadol, Gofalwyr a Staff Cefnogi ym mhob un o’r lleoliadau yn y DU. (Gogledd Cymru, Swydd Amwythig, Swydd Gaerhirfryn, Swydd Gaer, Rochdale a Manceinion).

Rydym yn gyson yn recriwtio Cynorthwywyr Gofal Iechyd o safon uchel ledled y DU

Rydym bob amser yn recriwtio Gweithwyr Cymorth yn y DU. Gweithio gyda phobl ag anawsterau dysgu, a Gweithwyr Cefnogi Plant.

Rydym yn recriwtio Nyrsys Cofrestredig o bob arbenigedd a chefndir. Fodd bynnag, mae gennym hefyd alwadau uchel ar gyfer staff â sgiliau penodol gan gleientiaid ledled y DU.

Rydym yn chwilio am Ofalwyr profiadol yn gyson i weithio mewn cartrefi gofal preswyl yn y DU. Rydym hefyd yn recriwtio pobl sydd ag angerdd am ofal, ond nid oes ganddynt unrhyw brofiad perthnasol.

(CQC) COMISIWN ANSAWDD GOFAL

Y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) yw rheoleiddiwr annibynnol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol oedolion yn Lloegr. Maent yn sicrhau bod y gofal a ddarperir gan ysbytai, deintyddion, ambiwlansys, cartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref yn diwallu safonau ansawdd a diogelwch y llywodraeth.
Ysbytai
Gweithwyr Cefnogi
Cynorthwywyr Gofal Iechyd
Cartrefi Gofal
Canghennau yn y DU

Wrth i’r busnes barhau i dyfu, gan greu cannoedd o gyfleoedd i staff posibl, mae Gofal a Chefnogaeth Allweddol yn falch o gyhoeddi ein llwythydd newydd ar-lein CV i wneud cais yn hawdd am swydd wag!