fbpx

14th March 2019 – Diwrnod Rhyngwladol Rhagnodi Cymdeithasol.

March, 2019 No Comments Awareness week, Awareness week

Heddiw yw’r Diwrnod Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol cyntaf!
Mae heddiw yn amlygu pwysigrwydd rhagnodi cymdeithasol mewn Gofal Iechyd a’i fanteision posibl ar gyfer lles. Bydd gan ragnodi cymdeithasol rôl allweddol wrth drin ac atal problemau iechyd meddwl, unigrwydd, gordewdra a chlefydau cronig eraill.

Array ( [0] => 67 [1] => 67 )