‘Cymraeg yn y Gweithle’

By January 4, 2018 January 12th, 2018 No Comments

Mae Cangen Gogledd Cymru bellach ar y gweill gyda’r cynllun ‘Iaith Gwaith’ / Cymraeg yn y gweithle ‘gyda chefnogaeth Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. Mae hyn yn golygu ein bod yn gangen ddwyieithog agored ac yn darparu opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau o’r swyddfa yn y Gymraeg neu’r Saesneg a hefyd bod gan unrhyw staff sy’n ddwyieithog y cyfle i siarad Cymraeg tra eu bod yn y gwaith ac i gynnig cyfle i gleientiaid i ddefnyddio’r Gymraeg gyda hwy. Mae posteri, bathodynnau a llusgenni yn hysbysebu’r cynllun hwn ac mae siaradwyr Cymraeg unigol wedi’u darparu ar agor yn agored i’r holl staff yn y swyddfa ac yn y maes.

http://cymraeg.gov.wales/business/workplace/manteision/?lang=cy

 

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com