Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol AM DDIM i staff Key Care & Support.

Yn Key Care & Support, credwn fod hyfforddiant ansawdd yn hanfodol er mwyn galluogi ein staff profiadol i ategu eu gwybodaeth trwy gyfleoedd hyfforddiant perthnasol a chyflawnir yn ymarferol. Rydym yn darparu hyfforddiant profiadol perthnasol a “ymarferol” trwy ein Academi Hyfforddiant sy’n cael ei harchwilio’n rheolaidd ar gyfer ansawdd a phriodoldeb y cynnwys. Dangosir ein angerdd ac ymroddiad i ofal a chymorth o ansawdd ymhellach gyda dim ond hyfforddwyr cymwys a phrofiadol iawn sydd wedi’u penodi i gyflwyno ein cyrsiau.

Ar hyn o bryd, mae gennym 2 gwrs i’n staff. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly bydd hyn ar sail cyntaf. Cynhelir y cyrsiau hyn yn ein Canolfan Hyfforddi yn Llanfairfechan, Gogledd Cymru.

Cysylltwch â Stifyn Davies i archebu lle ar y cyrsiau hyn. Ffoniwch: 01492 533 858

  • Day 1 Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019- Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Clefyd Sigwr / Rheolaeth Epilepsi
  • Day 2– Dydd Mercher 10 Ebrill 2019- Hyfywedd Meinwe a Rheolaeth Wlserau Pwysedd a Gofalu am Bobl sy’n Byw â Dementia
Lawrlwythwch y daflen yma: Cyrsiau datblygu proffesiynol

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com