Heddiw mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Llyncu.

Beth yw Dysffagia? Yn cael ei adnabod fel dysffagia, mae anhwylderau llyncu yn effeithio ar allu rhywun i lyncu diodydd, bwyd a meddyginiaeth yn ddiogel. Gall arwain at broblemau meddygol sy’n bygwth bywyd fel niwmonia, tagu, maeth gwael, a dadhydradu os na chaiff ei reoli’n iawn. Gall problemau llyncu ddigwydd ar unrhyw adeg mewn bywyd.

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com