Mae’n bleser gan swyddfa Swydd Gaerhirfryn gyhoeddi penodiad Hayley Tomlinson a fydd yn cefnogi’r Gangen fel Ymgynghorydd Recriwtio tra bod Kirsty ar gyfnod mamolaeth. Dechreuodd Hayley gyda Gofal a Chymorth Allweddol yr wythnos hon ac rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno’r staff a’r cleientiaid.

Dyma ychydig am Hayley:
‘Yn ddiweddar graddiais mewn Hanes Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth o Brifysgol Leeds. Treuliais hefyd flwyddyn Erasmus yn Montpellier yn astudio iaith a hanes Ffrangeg. Rwy’n hoffi treulio fy holl amser hamdden yn teithio ac yn archwilio lleoedd newydd ac rwyf newydd dreulio’r 6 mis diwethaf yn gweithio yn Krakow. Yna penderfynais ddychwelyd i Loegr yn y flwyddyn newydd er mwyn dechrau fy ngyrfa. Pan nad ydw i’n teithio dwi wrth fy modd yn nofio a darllen (yn enwedig mwy o lyfrau hanes) a byddwn yn bendant yn gorfod disgrifio fy hun fel person cath! ‘

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com