Heddiw yw’r Diwrnod Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol cyntaf!
Mae heddiw yn amlygu pwysigrwydd rhagnodi cymdeithasol mewn Gofal Iechyd a’i fanteision posibl ar gyfer lles. Bydd gan ragnodi cymdeithasol rôl allweddol wrth drin ac atal problemau iechyd meddwl, unigrwydd, gordewdra a chlefydau cronig eraill.

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com