Pob lwc, Kirsty! Mae ein Rheolwr Cangen yn Sir Gaerhirfryn, Kirsty Walker, yn dathlu ei diwrnod olaf yn y gwaith heddiw cyn mynd ar absenoldeb mamolaeth ddydd Llun, wrth iddi baratoi ar gyfer genedigaeth ei phlentyn cyntaf. Yn dymuno’r gorau i chi ar eich absenoldeb mamolaeth. Cymerwch ofal a mwynhewch yr amser gwerthfawr hwn. x

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com