Bydd Wythnos Anabledd Dysgu 2019 yn digwydd rhwng 17 a 23 Mehefin a bydd yn ymwneud â chwaraeon a chynhwysiant. Gall chwaraeon a gweithgarwch corfforol leihau unigrwydd ac arwahanrwydd. Pan fydd pobl sydd ag ymarfer anabledd dysgu a hebddo gyda’i gilydd, gall helpu i newid agweddau a herio safbwyntiau negyddol.

# LDWeek2019 #HereIAm

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com