Mae Key Care & Support Lancashire wedi ymrwymo i ddod yn fwy Hyderus o ran Anabledd.

Trwy Anabledd Hyderus, rydym yn gweithio i sicrhau bod pobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau. Fel Cyflogwr Anabledd Hyderus Ymrwymedig rydym wedi ymrwymo i:

  • sicrhau bod ein proses recriwtio yn gynhwysol ac yn hygyrch
  • cyfathrebu a hyrwyddo swyddi gwag
  • cynnig cyfweliad i bobl anabl
  • rhagweld a darparu addasiadau rhesymol yn ôl yr angen
  • cefnogi unrhyw gyflogai presennol sy’n caffael anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gan eu galluogi i aros yn y gwaith
  • o leiaf un gweithgaredd a fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl anabl

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com