Mae Key Care & Support yn cymryd rhan yn Niwrnod Siwmper y Nadolig ddydd Gwener 13eg Rhagfyr! Rydym yn gofyn i’n staff anhygoel wisgo eu Siwmper Nadolig ymlaen a rhoi dim ond £ 2 i ‘Achub y Plant’.

Mae Achub y Plant yn gweithio i roi dechrau iach mewn bywyd i blant, y cyfle i ddysgu ac amddiffyn rhag niwed. Gallai eich rhodd o £2 newid bywyd plentyn. Gallai eu helpu i dyfu i fyny yn iach a diogel, a chael addysg, fel y gallant dyfu i fyny i fod yr hyn y maent am fod. Diolch. Cod testun ein tîm yw TEAMKEYCARE. Trwy anfon neges destun i’r cod hwn i 70050 gallwch roi £2 i Achub y Plant.*

*Testun TEAMKEYCARE i 70050 i roi £2 i Ddiwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant. Byddwch yn derbyn bil o £2 ynghyd â neges destun cyfradd safonol. Mae Achub y Plant yn derbyn 100% o’ch rhodd. Trwy anfon neges destun at TEAMKEYCARE rydych chi’n cytuno i alwadau am apeliadau codi arian, ymgyrchoedd, digwyddiadau a ffyrdd eraill o gefnogi. Cynhwyswch DIM FFÔN i optio allan o alwadau. (Ymholiadau? Ffoniwch 02070126400. Darllenwch y polisi preifatrwydd www.savethechildren.org.uk/privacy)

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com