BUDDION

BUDDION STAFF KEY CARE & SUPPORT

Mae yna lawer o fudd-daliadau pan fyddwch chi’n gweithio I ni, dyma ychydig ohonynt.

CYNLLUN TWE

Mae’r system tal wrth I chi ennill yn ddull o dalu treth incwm a chyfrianadau yswriant gwladol. Bydd eich cyflogwr yn didynnu treth a chyfraniadau cenedlaethol gan eich cyflog neu’ch pensiwn galwedigaethol cyn talu’ch cyflog neu’ch pensiwn galwedigaethol cyn I chi dalu’ch cyflog neu’ch .

TALEBAU ANRHEGION

Bob dau fis mae pob cangen yn enwebu eu ‘Gofalwr y Mis’ sy’n ennill gwerth £25 o dalebau anrhegion. Mae’r enillydd cyffredinol yn enill £25 o dalebau rhodd ychwangeol. Cyhoeddir yr enillwyr yn ein Cylchlythyr – ‘The Keyside’. Tanysgrifiwch i’n Cylchlythur Read More

GWISG AM-DDIM

Mae ein gwisgoedd Cynhalwyr a Nyrsys ar gael mewn ystod eang o ddyluniadau merched, dynion ac ‘unisex’. Rydyn ni’n darparu nifer o atebion a chyfuniadau, o briwiau dau ddarn i’r ffrogiau a theiniau mwy traddodiadol, mewn amrywiaeth o liwiau ac arddulliau.

CYFEIRIWCH GYDWEITHIWR

Cyflwyno Nyrs i ni, unwaith y byddant wedi cofrestru ac wedi cwblhau 100 awr y bydd y cyfeiriwr yn derbyn £500! Cyflwyno Gofalwr inni, ar ôl iddo gofrestru a chwblhau 100 awr, bydd y cyfeiriwr yn derbyn £250! Read More

HYFFORDDIANT AM DDIM

Rydym yn cynnig hyfforddiant am ddim yn ein ‘Key Training Academy’ ein hunain, sy’n cynnig hyfforddiant cyffredinol a pwrpasol i’r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol, clinigol a diogelwch. Yn cwmpasu’r UK gyfan. Read More

NYRSYS GIG CYMRU

Mae Nyrsys GIG Cymru yn gymwys i gael pecyn cymhelliant diwedd blwyddyn! Mae Gofal a Chefnogaeth Allweddol yn gweithredu ar draws y DU ac yn cynnig dewis gwych o sifftiau i nyrsys ar draws amrywiol Ymddiriedolaethau GIG a lleoliadau annibynnol. Read More