GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL


Bob ddwy-fis, dyfernir talebau rhodd o £25 i’r Nyrsys / Gofalwyr mwyaf teilwng fel y’u henwebir gan eu canghennau am ddibynadwyedd, gwasanaeth ac adroddiadau rhagorol am eu dull gofalu:

Gwobrau Rhagoriaeth mean Gofal Ebrill

Anthony W. - Gogledd Cymru

Mae Tony wedi mynd ati i weithio i ni fel pe bai’n cael ei eni i’r swydd. Mae’r holl aseiniadau gwaith a roddwyd i Tony wedi’u cyflawni a’u cwblhau heb unrhyw fater ac maent wedi gweithio i’r safon uchaf, gyda phroffesiynoldeb eithaf a rhagori ar ddisgwyliadau’n rheolaidd. Mae’r adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid wedi bod yn rhagorol ac mae canmoliaeth wedi bod yn uchel. Rydym wrth ein bodd yn cael Tony yn gweithio fel rhan o’n tîm. Da iawn Tony! Da iawn!

Mark K.- Swydd Gaerhirfryn

Mae Mark wedi gweithio gyda Key Care & Support ers sawl blwyddyn ar ôl ail-gofrestru’n ddiweddar yn dilyn newid gyrfa byr. Mae Mark yn hynod o hyblyg ac mae wedi cynorthwyo cleientiaid ag argyfyngau munud olaf, gan deithio yn bell i gynnig cefnogaeth. Helpodd Mark yn arbennig dros gyfnod yr ŵyl ac mae’r Gangen a’r gwasanaethau a gefnogodd yn ddiolchgar iawn amdanynt. Gydag moeseg waith gref, gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol dda o’r Diwydiant Gofal Iechyd a sgiliau cyfathrebu rhagorol, mae Mark wedi bod yn ased i Key Care & Support. Diolch i chi am eich ymrwymiad a’ch teyrngarwch parhaus.

Linda M. - Manceinion

Mae Linda yn gyson yn ddibynadwy. Wrth iddi ein helpu ni allan o sefyllfa wael gyda chleient penodol a allai fod wedi cael problemau mawr, yn ogystal â bod yn hunan-waith arferol ganddi.

EIN ENILLYDD

Llongyfarchiadau i’n Gofalwr Cwmni’r Mis – Mark K. (enwebwyd gan gangen Swydd Gaerhirfryn) sy’n ennill Talebau Rhodd £25 ychwanegol!