fbpx

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL


Bob ddwy-fis, dyfernir talebau rhodd o £25 i’r Nyrsys / Gofalwyr mwyaf teilwng fel y’u henwebir gan eu canghennau am ddibynadwyedd, gwasanaeth ac adroddiadau rhagorol am eu dull gofalu:

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gofal Awst

Ellen S. - Gogledd Cymru

Mae Ellen yn aelod ymroddedig ac angerddol o’n tîm sydd bob amser yn ymdrechu i ddarparu’r gofal gorau i’r unigolion y mae’n eu cefnogi. Mae’r adborth a gawn gan gleientiaid ynghylch Ellen bob amser yn gadarnhaol ac mae mwynhad Ellen wrth iddi fynd o gwmpas ei gwaith yn disgleirio.

Maria I.- Swydd Gaerhirfryn

Mae Abi yn aelod gwerthfawr o’r Tîm Key Care  & Suppor yng nghangen Swydd Gaerhirfryn a hoffai ddweud diolch yn FAWR am yr help a’r gefnogaeth y mae wedi’u rhoi dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae wedi gweithio i Key Care ers sawl blwyddyn ac yn ystod yr amser hwn mae wedi profi i fod yn weithgar, yn ddibynadwy ac yn broffesiynol, yn fwyaf diweddar yn hyblyg gyda’i argaeledd i ddiwallu anghenion cleientiaid.

Sibusisiwe D. - Manceinion

Mae hi’n gweithio gyda 2 o’n cleientiaid gofal ac mae hi newydd ymuno heb unrhyw broblemau ac wedi dod yn aelod amhrisiadwy o’r tîm. Mae ganddi agwedd wych ac mae’n bleser gweithio gyda hi.

EIN ENILLYDD

Llongyfarchiadau i’n Gofalwr Cwmni’r Mis – Ellen S. (enwebwyd gan changen Gogledd Cymru) sy’n ennill Talebau Rhodd £25 ychwanegol!