GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL


Bob ddwy-fis, dyfernir talebau rhodd o £25 i’r Nyrsys / Gofalwyr mwyaf teilwng fel y’u henwebir gan eu canghennau am ddibynadwyedd, gwasanaeth ac adroddiadau rhagorol am eu dull gofalu:

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gofal Gorffennaf/Awst

Christine - Gogledd Cymru

Mae Christine wedi bod gyda’r cwmni 5 mis yn unig ac mae wedi bod yn ased gwych i’n cwmni. Nid yn unig y mae Christine yn cael adborth gwych gan y cleientiaid, mae gennym gleientiaid sy’n ymladd drosodd. Dibynadwyedd, cyfathrebu a phersonolrwydd yw rhai o’r nodweddion rhagorol sydd gan Christine. Hoffem ddiolch i Christine am ei ffyddlondeb i Key Care ac rydym yn edrych ymlaen at berthynas waith barhaus a pharhaus. Da iawn Christine, cadwch y gwaith da!

Temi - Swydd Gaerhirfryn

Mae Pearly wedi bod yn ased i’r tîm ers ymuno â ni yn ôl ym mis Hydref y llynedd. Mae ei aeddfedrwydd a’i lefel o sylw i’w gwaith wedi bod yn hynod lwyddiannus gyda’n cleientiaid a diolchwn i Pearly am ei hymroddiad a’i deyrngarwch. Mae Pearly yn llwyddo i gydbwyso astudiaeth a chyflogaeth amser llawn gyda Key Care & Support ac edrychwn ymlaen at berthynas waith hir a pharhaus.

Linda - Manceinion

Linda yw ein gofalwr enwebedig o Gangen Manceinion. Mae hi’n hyblyg, yn ffyddlon, yn brofiadol ac yn darparu safon uchel bob amser i’r holl gleientiaid yr ydym yn eu cyflenwi ac yn ased go iawn i’r cwmni. Diolch enfawr i Linda!

.

EIN ENILLYDD

Llongyfarchiadau i’n Gofalwr Cwmni’r Mis – Temi (enwebwyd gan gangen Swydd Gaerhirfryn) sy’n ennill Talebau Rhodd £25 ychwanegol!