GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL


Bob ddwy-fis, dyfernir talebau rhodd o £25 i’r Nyrsys / Gofalwyr mwyaf teilwng fel y’u henwebir gan eu canghennau am ddibynadwyedd, gwasanaeth ac adroddiadau rhagorol am eu dull gofalu:

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gofal Rhagfyr

Helen K. - Gogledd Cymru

offwn enwebu Helen K. ar gyfer Gofalwr y mis Gogledd Cymru . Ymunodd Helen â Key Care & Support ar ôl sawl blwyddyn i ffwrdd o’r sector gofal. Mae hi wedi bod yn aelod amhrisiadwy o’r tîm mewn ychydig o amser, mae hi wedi ymgymryd â sifftiau ar fyr rybudd ac wedi helpu ein cleientiaid yn fawr yn yr ystyr hwnnw. At hynny, mae Helen wedi derbyn adborth rhagorol a chadarnhaol gan gleientiaid yn gyson, mae hi’n ddibynadwy ac yr ydym ni yng Ngangen Gogledd Cymru yn edrych ymlaen at weithio gyda Helen yn y dyfodol. Diolch yn fawr Helen!

Louise - Swydd Gaerhirfryn

Bu Louise yn aelod o staff dibynadwy iawn gyda Key Care & Support ers sawl blwyddyn ac yn aml mae wedi gwneud newidiadau i gynorthwyo / darparu ar gyfer y gwasanaethau a’r cangen. Mae gan Louise ethig gwaith cadarnhaol, mae’n ddibynadwy ac yn gweithio’n galed. Diolch am eich ymrwymiad parhaus i Key Care & Support.

Helen W. - Manceinion

Mae Helen wedi ei gofrestru am y 5 mlynedd diwethaf ac mae bob amser wedi darparu gwasanaeth o ansawdd i’n cleientiaid ond yr ydym yn ei henwebu am y filltir ychwanegol fel arfer. Mae wedi ein helpu ni ar y funud olaf gyda chleient penodol a wnaeth yn siŵr nad oedd gennym unrhyw broblemau. Fe’i gwerthfawrogi’n fawr gan y tîm ym Manceinion felly diolch yn fawr iawn i Helen.

EIN ENILLYDD

Llongyfarchiadau i’n Gofalwr Cwmni’r Mis – Louise (enwebwyd gan gangen Swydd Gaerhirfryn) sy’n ennill Talebau Rhodd £25 ychwanegol!