fbpx

NYRSUS CYMHWYSIG

NYRSUS CYMHWYSIG

£500 Welcome Bonus for Qualified Nurses!

Bydd Nyrsys Cymwys sy’n cofrestru gyda Key Care & Support yn derbyn Bonws Croeso £500! Hwn yw diolch am ‘ymuno â ni’.
Enillir y bonws Croeso pan fydd 250 awr wedi eu cwblhau o fewn 3 mis ar ôl cofrestru.

BENEFITS FOR NURSES

Mae Key Care & Support yn gweithredu ledled y DU ac yn cynnig dewis gwych o sifftiau i Nyrsys ar draws amrywiol Ymddiriedolaethau GIG a lleoliadau annibynnol. Yn ogystal â’r Bonws Croeso gwych o £500, gallwn ni hefyd gynnig i chi:
  • Cyfraddau tâl gwych - hyd at £33.27 yr awr
  • Hyfforddiant Gorfodol Blynyddol Am Ddim
  • Hyfforddiant Achrededig DPP Am Ddim
  • Cymorth Ail-ddilysu Am Ddim
  • Clirio Iechyd Galwedigaethol Am Ddim
  • Gwirio DBS a Gwisg am ddim

COFRESTRWCH GYDA NI I CAEL EICH BONWS CROESO!


I consent to my data being stored in line with the privacy policy.


Yr Asiantaeth o ddewis gan Nyrsys a Staff Cefnogi yn yr DU

Cefnogi Ysbytai, Cartrefi Preswyl, Cyfleusterau Plant ac Annibynnol ledled y DU. Wedi’i sefydlu yn 2007, Key Care & Support yw un o asiantaethau lleol blaenllaw’r DU, gan ddarparu atebion staffio o ansawdd i ddarparwyr gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus ac annibynnol.