fbpx

NEWYDD! HYFFORDDIANT

HYFFORDDIANT CYDYMFFURFIO CLEIENTIAID

Deall eich anghenion…….

sut i gynnal cydymffurfiaeth ar gyfer y nifer o gleientiaid sydd gennym ar gael i chi.

Mae Key Care & Support wedi cynllunio cwrs sy'n eich galluogi i fanteisio ar, sy'n bodloni prif ofynion ein cleientiaid, gan ganiatau i ni allu cynnig ystod eang o gyfleoedd gwaith i chi.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i fodloni prif ofynion ein holl gleientiaid, gan eich galluogi i chi cael ddewis mwy o dewisiadau yn rhydd o waith, ac yn darparu hyfforddiant diweddaru gwerthfawr i chi ar yr un pryd.
Mae'r cwrs yn RHAD AC AM DDIM i'r holl weithwyr, yn cael ei gynnig i chi bob blwyddyn, fel sy'n ofynnol gan gleientiaid, yn eich amddiffyn ac yn rhoi'r cyfle i chi ddiweddaru eich profiad a'ch sgiliau. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch ofyn am gopi o'ch tystysgrif presenoldeb ar gyfer eich dibenion ail-ddilysu / portffolio.

Mae Key Care & Support hefyd yn cynnig cyrsiau datblygu proffesiynol amrywiol er mwyn i chi elwa trwy gydol y flwyddyn. Mae'r cyrsiau hyn yn wirfoddol, yn rhad ac am ddim, ac yn agored i weithwyr Key Care & Support.