fbpx

EIN CANGHENION

 EIN CANGHENION

Mae gennym nifer o ganghennau ledled y DU – gyda thîm penodol o arbenigwyr yn eu maes. Mae llawer o’n haelodau staff wedi gweithio mewn Gofal Iechyd o’r blaen.

Swyddfa Gogledd Cymru
Waverley, Station Road,
Llanfairfechan LL33 0AL
Swyddfa Swydd Gaerhirfryn
The Watermark, 9 – 15 Ribbleton Lane
Preston
PR1 5EZ
Swyddfa Manceinion
Citibase Manchester, 1st Floor,
40 Princess Street, Manchester, M1 6DE
Swyddfa Recriwtio
Waverley, Station Road
Llanfairfechan, LL33 0AP