CANGEN SWYDD GAERHIRFYN

SWYDDI PENODOL SWYDD GAERHIRFYN

Rhestr Wirio Cais am Swydd Bob pythefnos mae ein Rheolwyr Cangen yn dewis eu swyddi gorau. Llwythwch eich CV i wneud cais. (Peidiwch ag anghofio edrych ar ein tudalen ‘Rhestr Wirio Cais Am Swydd’ i wneud y broses yn gyflymach!).

Nyrs Arweiniol

Swydd Gaerhirfryn
Mae Key Care & Support yn recriwtio Nyrs Arweiniol i gefnogi grŵp bach o ddefnyddwyr gwasanaeth o fewn amgylchedd Byw â Chymorth yn ardal Swydd Gaerhirfryn, ar gontract parhaol.

• cyflog cystadleuol iawn
• Cynllun bones £500 i Nyrs
• Gwisg am ddim

Gwnewch cais nawr! (*Cais Saesneg)

Gweithiwr Cymorth

Preston, Leyland a Chorley
Mae Key Care & Support yn chwilio am weithiwr cefnogi profiadol i weithio i'n cleientiaid mewn amrywiol wasanaethau byw â chymorth / Preswyl.

• Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
• Cynllun bonws cyflwyno cydweithiwr
• Gwisg am ddim

Gwnewch cais nawr! (*Cais Saesneg)

Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd

Preston, Leyland a Chorley / Fylde Coast
Mae Key Care & Support yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gofal Iechyd i gefnogi trigolion ar draws nifer o Wasanaethau Nyrsio a Phreswyl yn ardal Swydd Gaerhirfryn.

• Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
• Cynllun bonws cyflwyno cydweithiwr
• Gwisg am ddim

Gwnewch cais nawr! (*Cais Saesneg)

CYFARFOD EIN TÎM YN SWYDD GAERHIRFYN

Kirsty Walker Kirsty Walker Rheolwr Cangen
Kirsty Walker Rheolwr Cangen ‘Gyda chyfoeth o brofiadau a gafwyd ar draws nifer o Sectorau Recriwtio trwy gydol fy ngyrfa, mae fy amser yn Key Care & Support wedi cryfhau fy ngallu i adeiladu partneriaethau strategol rhagorol o amgylch y Gogledd Orllewin. Fy nod yw darparu gofal sy’n canolbwyntio ar ansawdd uchel yn barhaus a deall yn llawn anghenion a phwysau gwasanaethau rydym yn eu cefnogi.
Rwy’n credu bod cyfathrebu ardderchog yn allweddol i unrhyw berthynas lwyddiannus ac rwy’n ymdrechu i greu amgylchedd cadarnhaol a phroffesiynol i’n tîm staff Key Care & Support a’r partneriaid allanol rydym hefyd yn darparu cefnogaeth Iechyd a Chymdeithasol hefyd’.
Full Profile
Racquel Wright Racquel Wright Ymgynghorydd Recriwtio
Racquel Wright Ymgynghorydd Recriwtio Mae fy 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gofal iechyd wedi bod yn eithriadol i iechyd a gofal cymdeithasol sy’n darparu staff nyrsio a gofal i ystod eang o gwsmeriaid gan gynnwys cartrefi gofal nyrsio a phreswyl, y GIG, gwasanaethau cymorth â chymorth a gwasanaethau gofal cartref. Full Profile
MANYLION CYSWLLT
SUT I DDOD O HYD I NI
The Watermark, 9-15 Ribbleton Lane, Preston, PR1 5EZ01772 56356101lancashire@keycareandsupport.com