GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL


Bob ddwy-fis, dyfernir talebau rhodd o £25 i’r Nyrsys / Gofalwyr mwyaf teilwng fel y’u henwebir gan eu canghennau am ddibynadwyedd, gwasanaeth ac adroddiadau rhagorol am eu dull gofalu:

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gofal Mis Tachwedd/Rhagfyr

Pauline M. - Gogledd Cymru

Mae Pauline wedi bod yn ddibynadwy, yn barod ac yn hyblyg yn ystod ei hamser gyda Key Care & Support – bob amser yn barod i helpu ar fyr rybudd. Mae Pauline hefyd yn gwthio ffiniau ac yn archwilio heriau newydd gyda’r cwmni a’i gwaith, gan archwilio lleoliadau newydd a gwahanol i barhau i ddarparu gofal o safon uchel i’n cleientiaid. Diolch Pauline.

Phil M.- Swydd Gaerhirfryn
Ann B. - Manceinion

Fy enwebiad ar gyfer gofalwr y mis yw Ann B. Mae hi wedi bod yn hyblyg iawn ac wedi gweithio ar fyr rybudd, mae hi bob amser yn ddibynadwy ac yn agored i weithio gyda chleientiaid newydd.

[vc_separator style=”shadow” border_width=”2″]

EIN ENILLYDD

Llongyfarchiadau i’n Gofalwr Cwmni’r Mis – Ann B. (enwebwyd gan changen Manceinion) sy’n ennill Talebau Rhodd £25 ychwanegol!

Nadolig Llawen Ann, mwynhewch eich talebau!