GYRFA

Rydum yn llogi

Rydym yn gyson yn recriwtio ar gyfer staff nyrsio a chymorth o safon uchel ledled y DU. Isod mae rhai swyddogaethau penodol mewn rhai ardaloedd o’r wlad y gellir eu gweld isod …

Cyfleoedd Gwaith

Dyraniad Archebu - Llanfairfechan

Swyddi Mewnol

Mae’r Key Care & Support yn chwilio am Gydlynwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhan-amser / Archebu i weithio yn ein swyddfa Llanfairfechan yng Ngogledd Cymru. Mae’r rôl yn golygu siarad â llawer o’n Cleientiaid a’n staff i fodloni gofynion staffio’r noson honno neu’r diwrnod / wythnos ddilynol. Mae angen cymryd galwadau mewnol a gwneud galwadau allanol. Defnyddio gwahanol systemau cyfrifiadurol i gofnodi sifftiau / gwybodaeth mewn modd clir ac amserol.

Mwy o fanylion
 • Mae hyblygrwydd yn hanfodol
 • Rhaid bod gennych bersonoliaeth ddymunol a chwrtais, sgiliau gweinyddol a threfnu cryf.
 • 6-16 Oriau’r wythnos
 • Mae hon yn rôl ran-amser, Nosweithiau a Penwythnosau
Gweithiwr Cefnogi Anableddau Dysgu - Gorllewin sir Gaer

Key Care & Support are looking for an experienced Healthcare Assistant to work in learning disability residential services in the West Cheshire area.
Candidates will have a genuine passion for care with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Winsford, Weaverham and the surrounding areas of West and East Cheshire.

Requirements
 • At least 1 years proven experience working with learning disabilities and/or mental health
 • Additional training such as MVA, MAPA, Buccal Midazolam or administration of medication is beneficial
 • A passion for providing quality care and support
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • A dedicated Consultant that understands your needs and will allocate work to you each week
 • Free Uniform
 • Introduce a Colleague Scheme (Earn £250 – £500)
Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd - Macclesfield

We are looking for Health Care Assistants in Macclesfield for Caring/supporting vulnerable adults either in their own home or in  a residential setting.

Requirements
 • Do you have Personal or professional healthcare experience?
 • Are you passionate about care?
 • Do you have a Health care degree?
What we offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • Introduce a Colleague scheme ( Earn £250 – £500)
 • PAYE Scheme
 • A dedicated Consultant that understands your needs and will allocate work to you each week
 • Free Uniform
Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd - Congleton

Caring/supporting vulnerable adults either in their own home or in  a residential setting.

Requirements
 • Do you have a Healthcare degree?
 • Are you passionate about care?
 • Do you have personal or professional experience in Healthcare?
What we offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • A dedicated Consultant that understands your needs and will allocate work to you each week
 • Free Uniform
 • Introduce a Colleague Scheme (Earn £250 – £500)
Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd - Crewe

Caring/supporting vulnerable adults either in their own home or in a residential setting.

Requirements
 • Do you have professional or personal experience in Healthcare?
 • Are you passionate about care?
 • Do you have a Healthcare degree?
Important
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • Free Uniform
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and will allocate work to you each week
 • Introduce a Colleague Scheme (Earn £250-£500)
Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd - Sir Fôn

Key Care & Support are looking for Healthcare Assistants to work with our clients. This will be in local residential homes, nursing homes and care facilities in the Anglesey area.
Candidates will have a genuine passion for care with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Anglesey and the surrounding areas.
We offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full-time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview and mandatory training.

Requirements
 • A passion for providing quality care<br />
 • Motivation
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • Free Uniform
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and will allocate work to you each week
 • Introduce a Colleague Scheme (Earn £250-£500)
Nyrs Staff - Bae Colwyn

Key Care & Support are looking for either a registered general or registered mental health Nurse to work with our client in the Colwyn Bay area.
The Candidate will have a genuine passion for nursing with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Colwyn Bay and the surrounding areas.
Key Care & Support can offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview, In date Nurse PIN and mandatory training.

Requirements
 • A valid nurse PIN<br />
 • Proven experience in a Nurse role for at least the last 6 months
 • A passion for providing quality nursing
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • Free Uniform
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and will allocate work to you each week
 • Introduce a Colleague Scheme (Earn £250-£500)
Gweithiwr Cymorth - Rhyl

Key Care & Support are looking for an experienced support worker to work for our client in various supported living services in the Rhyl area.
The successful candidate will have a genuine passion for care with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Rhyl and the surrounding areas. Both support and personal care duties will be required as part of this role.
Key Care & Support can offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full-time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview and mandatory training.

Requirements
 • At least 6 months proven experience working with learning disabilities and/or mental health
 • Additional training such as MVA, MAPA, Buccal Midazolam or administration of medication is beneficial
 • A passion for providing quality care and support
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we can offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • Lives close proximity to Llanfairfechan
 • Work hours to suit your lifestyle
 • Ongoing training
Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd - Caer

Key Care & Support are looking for Healthcare Assistants to work with our clients. This will be in local residential homes, nursing homes and care facilities in the Chester area.

Candidates will have a genuine passion for care with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Chester and the surrounding areas.

We offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full-time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview and mandatory training.

Requirements
 • A passion for providing quality care
 • Motivation
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • You will have a dedicated Consultant that will understand your needs and allocate work to you each week
 • Free Uniform
 • Introduce a Colleague Scheme (£250 – £500)
Nyrs Gyffredinol Cofrestredig - Wrecsam

Key Care & Support are looking for either a registered general or registered mental health Nurse to work with our client in the Wrexham area.

The Candidate will have a genuine passion for nursing with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Wrexham and the surrounding areas.

Key Care & Support can offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview, In date Nurse PIN and mandatory training.

Requirements
 • A valid nurse PIN
 • Proven experience in a Nurse role for at least the last 6 months
 • A passion for providing quality nursing
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • Free Uniform
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and will allocate work to you each week
 • Introduce a Colleague Scheme (Earn £250-£500)
Gweithiwr Cymorth - Croesoswallt

Key Care & Support are looking for an experienced support worker to work for our client in various supported living services in the Oswestry area.

The successful candidate will have a genuine passion for care with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Oswestry and the surrounding areas. Both support and personal care duties will be required as part of this role.

Key Care & Support can offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full-time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview and mandatory training.

Requirements
 • At least 6 months proven experience working with learning disabilities and/or mental health
 • Additional training such as MVA, MAPA, Buccal Midazolam or administration of medication is beneficial
 • A passion for providing quality care and support
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we can offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and allocates work to you each week
 • Free Uniform
 • Introduce a Colleague Scheme (£250 – £500)
Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd - Rochdale

Key Care & Support are looking for an experienced Healthcare Assistant to work with our clients. This will be in local residential homes, nursing homes and care facilities in the Rochdale area.
Candidates will have a genuine passion for care with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Rochdale and the surrounding areas.
Key Care & Support can offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full-time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview and mandatory training.

Requirements
 • At least 1 years proven experience working within care
 • Administration of medication training is beneficial
 • A passion for providing quality care
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we can offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and allocates work to you each week
 • Free Uniform
 • Introduce a Colleague Scheme (£250 – £500)
Nyrs Staff - Gogledd Manceinion

Key Care & Support are looking for either a registered general or registered mental health Nurse to work with our client in the North Manchester area.
The Candidate will have a genuine passion for nursing with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in North Manchester and the surrounding areas.
Key Care & Support can offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview, In date Nurse PIN and mandatory training.

Requirements
 • A valid nurse PIN
 • Proven experience in a Nurse role for at least the last 6 months
 • A passion for providing quality nursing
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we can offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and allocates work to you each week
 • Free Uniform
 • Introduce a Colleague Scheme (£250 – £500)
Gweithiwr Cymorth - Swinton

Key Care & Support are looking for an experienced support worker to work for our client in various supported living services in the Swinton area.
The successful candidate will have a genuine passion for care with a positive attitude and a desire to make a difference to the vulnerable person receiving full-time care. You must be able to commit to working in a variety of settings in Salford and the surrounding areas. Both support and personal care duties will be required as part of this role.
Key Care & Support can offer hours and shifts to suit you, ranging from additional shifts to supplement existing earnings to regular part time or full-time hours. All positions are subject to satisfactory references and DBS check, Interview and mandatory training.

Requirements
 • At least 1 years proven experience working with learning disabilities and/or mental health
 • Additional training such as MVA, MAPA, Buccal Midazolam or administration of medication is beneficial
 • A passion for providing quality care and support
 • Drivers preferred
 • Able to provide a right to work document, 2 proofs of address and a proof of NI
What we can offer
 • Excellent rates of weekly pay
 • PAYE Scheme
 • You will have a dedicated Consultant that understands your needs and allocates work to you each week
 • Free Uniform
 • Introduce a Colleague Scheme (£250 – £500)

Gwneud Cais am Swydd


By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.