HYFFORDDIANT

HYFFORDDIANT GYDA KEY CARE & SUPPORT

MAE GENYM PHROFIAD HYFFORDDIANT ERS 15 MLYNEDD I DARPARU YSTOD EANG O CYRSIAU AR GYFER EIN STAFF IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL.

YNGHYLCH EIN HYFFORDDIANT

CYFRIF ANSAWDD

Yn Key Care & Support, credwn fod hyfforddiant ansawdd yn hanfodol er mwyn galluogi ein staff profiadol i ategu eu gwybodaeth trwy gyfleoedd hyfforddiant perthnasol a chyflawnir yn ymarferol. Rydym yn darparu hyfforddiant profiadol perthnasol a “ymarferol” trwy ein Academi Hyfforddiant sy’n cael ei harchwilio’n rheolaidd ar gyfer ansawdd a phriodoldeb y cynnwys. Dangosir ein angerdd ac ymroddiad i ofal a chymorth o ansawdd ymhellach gyda dim ond hyfforddwyr cymwys a phrofiadol iawn sydd wedi’u penodi i gyflwyno ein cyrsiau.

BAROD AM DDYSGU

Credwn mai dim ond mewn amgylcheddau dysgu cefnogol y gall dysgu o ansawdd ddigwydd. Dyna pam yr ydym wedi buddsoddi yn ein Academi Hyfforddi ein hunain. Ynghyd â’r offer hyfforddi i fyny, mae’r deunyddiau dysgu, rydym yn gwarantu y profiad o ansawdd uchaf i’n dysgwyr gyda’r cyfleoedd gorau posibl i gwrdd â nodau ac amcanion y dysgwr.

DYCHWELYD I CHI

Hyfforddiant i Ddiwallu’ch Anghenion – gyda’n cyfoeth o wybodaeth a phrofiad ar “wyneb glo” y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, rydym yn gallu dylunio a darparu hyfforddiant pwrpasol a phriodol ar gyfer eich datblygiad proffesiynol a diwallu gofynion y cleient.

GOFAL I CHI

Yn Key Care & Support, credwn y bydd angen i ni fuddsoddi ynoch chi hefyd trwy hyfforddiant a datblygiad proffesiynol er mwyn sicrhau eich bod yn arfog gyda’r sgiliau priodol i ddarparu gofal o ansawdd a medrus i bobl rydych chi’n eu cefnogi er mwyn eich cefnogi i ddarparu gofal o safon. Rydym yn poeni amdanoch chi, buddsoddi ynoch chi, fel y gallwch chi ofalu am eraill yn hyderus a medrus.

AR GYFER EICH TAWLWCH MEDDWL, RYDYM YN AELODAU OR CYFLUNIANNAU YMA ISOD

CYFLUNIANNAU

AOHT MEMBER

AOHT MEMBER

Read More
DEMENTIA FRIENDS

DEMENTIA FRIENDS

Read More
CPD MEMBER

CPD MEMBER

Read More
BILD MEMBER

BILD MEMBER

Read More
SHROPSHIRE PARTNERS IN CARE

SHROPSHIRE PARTNERS IN CARE

Read More
NATIONAL BACK EXCHANGE ORGANISATION

NATIONAL BACK EXCHANGE ORGANISATION

Read More
UK REGISTER OF LEARNING PROVIDERS

UK REGISTER OF LEARNING PROVIDERS

Read More
ISO 9001 EUROPEAN CERTIFICATE

ISO 9001 EUROPEAN CERTIFICATE

Read More