fbpx

Mae Cangen Swydd Gaerhirfryn bellach yn Gyflogwr Hyderus Ymrwymedig i Bobl Anabl!

June, 2019 No Comments Branches, Branches, Disability Confident, Disability Confident, Uncategorized @cy, Uncategorized @cy

Mae Key Care & Support Lancashire wedi ymrwymo i ddod yn fwy Hyderus o ran Anabledd.

Trwy Anabledd Hyderus, rydym yn gweithio i sicrhau bod pobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau. Fel Cyflogwr Anabledd Hyderus Ymrwymedig rydym wedi ymrwymo i:

  • sicrhau bod ein proses recriwtio yn gynhwysol ac yn hygyrch
  • cyfathrebu a hyrwyddo swyddi gwag
  • cynnig cyfweliad i bobl anabl
  • rhagweld a darparu addasiadau rhesymol yn ôl yr angen
  • cefnogi unrhyw gyflogai presennol sy’n caffael anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gan eu galluogi i aros yn y gwaith
  • o leiaf un gweithgaredd a fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl anabl
Array ( [0] => 60 [1] => 60 [2] => 75 [3] => 75 [4] => 5 [5] => 5 )