CANGEN GOGLEDD CYMRU – SWYDD NODWEDDOL 1

CYDLYNYDD ARCHEBU – LLANFAIRFECHAN

Mae Key Care & Support yn chwilio am Gydlynwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhan-amser / Archebu i weithio yn ein swyddfa Llanfairfechan yng Ngogledd Cymru. Mae’r rôl yn golygu siarad â llawer o’n Cleientiaid a’n staff i fodloni gofynion staffio’r noson honno neu’r diwrnod / wythnos ddilynol. Mae angen cymryd galwadau mewnol a gwneud galwadau allanol. Defnyddio gwahanol systemau cyfrifiadurol i gofnodi sifftiau / gwybodaeth mewn modd clir ac amserol.[vc_separator]

BETH RYDYM ANGEN

  • FFRIFOLDEB YN HANFODOL
  • RHAID I CHI BLAENORIAETH GWEITHREDOL A THREFNIADOL SY'N DYFODOL A CHYFRYDOL.
  • 14 - 22 ORIAU YR WYTHNOS
  • MAE HWN YN RÔL RHAN AMSER, NOSWEITHIAU A PENWYTHNOS
[vc_separator]
[vc_separator]

Mae Key Care & Support, yr Asiantaeth sy’n Berchen ar Nyrsys yn y Gogledd Orllewin, eleni yn dathlu 10 mlynedd yn cyflenwi staff i amrywiol Ymddiriedolaethau GIG ar draws Gogledd Orllewin, Gogledd a De Cymru, a’r darparwr dewisol i lawer o gartrefi gofal a sefydliadau byw â chymorth yn eich ardal chi.

Rydym yn ymfalchïo wrth gynnig staff ymroddedig, hyblyg a gofalgar i’n cleientiaid sydd â gwir angerdd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddiwrnod rhywun. Os ydych chi’n mynd y filltir ychwanegol honno ac yn gwybod eich bod yn bodloni ein disgwyliadau uchel, yna rydym am glywed gennych. Os bydd un addas o’n tîm cyfeillgar yn cysylltu â chi i drefnu cyfweliad.

CYFLAWNCH Y FFURFLEN HON I YMGEISIO!

[contact-form-7 id=”5881″]