fbpx

Wedi’i ardystio fel Cyflogwr Anabl Hyderus – Ymrwymedig.

April, 2019 No Comments Branches, Branches, Disability Confident, Disability Confident

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Key Care & Support Gogledd Cymru bellach wedi’u hardystio fel Cyflogwr Anabledd Hyderus – Ymrwymedig.

Mae bod yn Hyderus i Bobl Anabl yn golygu ein bod ni:

  • Herio agweddau tuag at anabledd.
  • Dealltwriaeth gynyddol o anabledd.
  • Dileu rhwystrau i bobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor.
  • sicrhau bod pobl anabl yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau.

Rydym yn falch ac yn gyffrous o fod yn rhan o’r cynllun gwych hwn – ac edrychwn ymlaen at symud ymlaen i lefelau uwch yn y dyfodol!

Array ( [0] => 60 [1] => 60 [2] => 75 [3] => 75 )