fbpx

GOFAL CYMDEITHASOL

GOFAL CYMDEITHASOL

Social Care

Mae Key Care and Support yn ddarparu aelodau staff cefnogol, profiadol, gofalgar gyda hyfforddiant addas ar gyfer lleoliadau gofal cymdeithasol, yn cynnwys Cefnogaeth Personol, Cymorth Byw a phob math arall o wasanaeth o fewn y cymuned lleol.

Credai Key Care and Support fod gan unigolion sydd angen gofal a chymorth, anghenion unigryw ac ofynion arbenig a ddylsai nhw fod efo rheolaeth ynglun sut y mae nhw yn arwain eu bwydau.

Dyma ein crêd; ac un sydd yn cael ei bwysleiso’n gryf o fewn ein andoddau darparu staff ac i garn y fusnes. Yr ydym wedi ymrwymo at egwyddorion hunaniaeth a phersonoli. Mi fydd Key Care and Support yn sicrhau fod y lefel cywir o chymorth yn cael ei weithredu ac ei adolygu’n aml.

Mi fydd Rheolwr Cymroth yn cael ei ddyrannu i bawb, mi fydd y Rheolwr Cymorth wedyn yn gweithio gydw hwy i asesu eu anghenion a sicrhau fod y gwasanaeth yr ydym yn ei ddapraru yn cyraedd eu anghenion penodol.

Yma yn Key Care and Support, credwn fod ‘Ansawdd Bywyd yn Bwysig’.