Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol

October, 2018 No Comments Free courses, Free courses

Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol AM DDIM i staff Key Care & Support.

Yn Key Care & Support, credwn fod hyfforddiant ansawdd yn hanfodol er mwyn galluogi ein staff profiadol i ategu eu gwybodaeth trwy gyfleoedd hyfforddiant perthnasol a chyflawnir yn ymarferol. Rydym yn darparu hyfforddiant profiadol perthnasol a “ymarferol” trwy ein Academi Hyfforddiant sy’n cael ei harchwilio’n rheolaidd ar gyfer ansawdd a phriodoldeb y cynnwys. Dangosir ein angerdd ac ymroddiad i ofal a chymorth o ansawdd ymhellach gyda dim ond hyfforddwyr cymwys a phrofiadol iawn sydd wedi’u penodi i gyflwyno ein cyrsiau.

Ar hyn o bryd, mae gennym 2 gwrs i’n staff. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly bydd hyn ar sail cyntaf. Cynhelir y cyrsiau hyn yn ein Canolfan Hyfforddi yn Llanfairfechan, Gogledd Cymru.

Cysylltwch â Stifyn Davies i archebu lle ar y cyrsiau hyn. Ffoniwch: 01492 533 858

  • Day 1 Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019- Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Clefyd Sigwr / Rheolaeth Epilepsi
  • Day 2– Dydd Mercher 10 Ebrill 2019- Hyfywedd Meinwe a Rheolaeth Wlserau Pwysedd a Gofalu am Bobl sy’n Byw â Dementia
Lawrlwythwch y daflen yma: Cyrsiau datblygu proffesiynol
Array ( [0] => 56 [1] => 56 )