fbpx

PAM DEWIS NI

PAM GWEITHIO EFO KEY CARE & SUPPORT

Mae yna lawer o resymau i ymuno รข Key Care & Support

Dyma ychydig ohonynt…
Rydum yn cynnig cyfraddau tal ardderchog wythnosol !
Cynllun bonws Cyfeirwch at Cydweithiwr
Oriau llawn a rhan amser ar gael sy'n addas i chi
Cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad parhaus yn ogystal ag amrywiaeth o wahanol leoliadau gwaith
Gwisg am-ddim!
Bydd gennych ymgynghorydd cyfeillgar, pwrpasol sy'n gwybod eich gofynion, gan ddyrannu gwaith i chi bob wythnos

24/7 hotline

Mae staff swyddfa sydd wedi’u hyfforddi’n uchel ym mhob un o ganghennau’r DU ar gael i gynorthwyo 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gyda gwasanaeth wrth gefn deinamig ar alwad ar gael.