Uncategorized @cy

New Location for Manchester Branch!
November, 2018 No Comments Branches, Branches, Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn ni yn ein swyddfa newydd ym Manceinion heddiw! Dyma’r cyfeiriad newydd:` Citi base, Salford quays, Junction house, 1st floor room 104 Manchester, M50 3SG
Newyddion Babi!
gallery January, 2018 No Comments Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Cangen Swydd Gaerhirfryn – Mae Babasola Daramola, un o’n aelodau staff hirsefydlog, wedi rhoi gwybod i ni am y newyddion llawen bod ei wraig wedi rhoi babi i fabanod ddydd Mawrth 24 Hydref.  
Brave the Shave
gallery January, 2018 No Comments Elusen, Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Rwy’n cymeryd rhan yn ‘Braving the Shave’ er cof am ein mam, Marina Atkinson, a gollodd ei frwydr yn erbyn canser, 25 mlynedd yn ôl ar 9 Medi. Hefyd yn cofio Auntie Gladys, y fam mam Annie Worth, Jane Bowyer, sef ffrind gorau fy nghwaer i Marie a John, ...
2018 – y flwyddyn i ddatgloi eich potensial!
gallery January, 2018 No Comments Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Rydym yn falch o ddechrau 2018. Pam na ymunwch â ni – datgloi eich potensial gyda Key Care & Support! Gyda nifer o gyfleoedd ledled y DU, rydym yn awyddus i recriwtio Cynorthwywyr Gofal Iechyd, Gweithwyr Cefnogi a Nyrsys … ni fu erioed amser gwell i ddechrau eich gyrfa ...
NADOLIG 2017!
gallery January, 2018 No Comments Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Roedd ein holl Reolwyr cangen am ddweud diolch i’n holl staff caled am eu holl waith caled. Diolch am eich ymrwymiad parhaus sy’n darparu gofal pwrpasol a phroffesiynol i’n holl gwsmeriaid a Dymunwch chi a’ch teulu wyliau gwych a Blwyddyn Newydd Dda 2018! Cyflwynodd ein Rheolwyr cangen gacennau Nadolig ...
MAPA® TRAINING
gallery January, 2018 No Comments Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Rochdale branch – MAPA® training: Congratulations to all that completed the course by 5 members of staff  
Cwrs Ymsefydlu i Ofal
gallery January, 2018 No Comments Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Mae ein cwrs Sefydlu i ofal wedi bod yn boblogaidd a llwyddiannus iawn ym mhob un o’n canghennau. Dyma ein hysgolion Rochdale ar eu hyfforddiant ar 21 a 22 Medi. Llongyfarchiadau i bawb a basiodd!
Newyddion Babi!
gallery January, 2018 No Comments Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Mae Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd Denise Farah bellach yn dod i fod yn nain i faban bach, Rhufeinig, a oedd yn pwyso 7lb 14oz!