GWASANAETHAU PLANT

[vc_row][vc_column]

Gwasanaethau Plant

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”appear”]

Children’s Services

Mae Key Care & Support yn arbenigwyr wrth recriwtio’r safon uchaf o weithwyr Gofal Plant Preswyl sefydledig ar gyfer cartrefi plant ac ysgolion anghenion arbennig ledled y DU ac Ynysoedd y Sianel.

Gan fabwysiadu dull newydd a modern, rydym yn deall, wrth ddefnyddio asiantaeth allanol i gefnogi gofynion staffio o fewn gwasanaethau gofal plant, nid oes unrhyw elfen o gamgymeriad yn ansawdd, fetio ac arferion y darparwr a’r gweithiwr fel ei gilydd.

Gan ymgorffori’r agenda ‘materion pob plentyn’ dan arweiniad y llywodraeth a’r nodau a hyrwyddir ynddo, mae Gofal a Chefnogaeth Allweddol yn sicrhau bod pob gofyniad yn cael ei fodloni gan angerdd a grym sydd gan ein cystadleuwyr. Mae gan Ofal a Chefnogaeth Allweddol wybodaeth helaeth o gefnogi cartrefi preswyl i blant a phobl ifanc ag amrywiaeth o anghenion cymhleth, gan gynnwys, er enghraifft, anawsterau cymdeithasol ac emosiynol, ymddygiad heriol, awtistiaeth dwys ac anableddau dysgu, anableddau corfforol, ADHD ac Asperger’s.

Mae’r holl staff yn cael eu recriwtio a’u gwirio i’r safonau uchaf sy’n rhoi tawelwch meddwl cyflawn y bydd Ofsted yn cymeradwyo Gofal a Chefnogaeth Allweddol fel eich asiantaeth o ddewis.

Rydym yn darparu gwiriadau DBS blynyddol, pro-ffurfau staffio, bathodynnau adnabod, cyrsiau hyfforddi (pob un wedi’u teilwra i gwrdd â gofynion cleientiaid unigol), ynghyd â gwasanaeth 24 awr o gwmpas y cloc ar alwad. Ond, yn bwysicaf oll, rydyn ni’n darparu’r gweithwyr gofal plant o’r radd flaenaf sy’n brofiadol ac yn fedrus yn y maes hwn o gefnogaeth a gofal.

Mae ein gwasanaeth yn seiliedig ar onestrwydd, ymddiriedaeth ac yn benderfyniad angerddol i wneud gwahaniaeth i’r bobl ifanc yr ydym yn darparu gofal amdanynt.

Key Care & Support, heb ei ail yn y ddarpariaeth o atebion staffio gofal plant dros dro.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]