Rydym yn falch o gyhoeddi bod Key Care & Support Gogledd Cymru bellach wedi’u hardystio fel Cyflogwr Anabledd Hyderus – Ymrwymedig.

Mae bod yn Hyderus i Bobl Anabl yn golygu ein bod ni:

  • Herio agweddau tuag at anabledd.
  • Dealltwriaeth gynyddol o anabledd.
  • Dileu rhwystrau i bobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor.
  • sicrhau bod pobl anabl yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau.

Rydym yn falch ac yn gyffrous o fod yn rhan o’r cynllun gwych hwn – ac edrychwn ymlaen at symud ymlaen i lefelau uwch yn y dyfodol!

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com