Cynhelir yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, agynhelirgan y Sefydliad Iechyd Meddwl, o 13-19 Mai 2019.
Y thema eleni yw Delwedd y Corff – sut yr ydym yn meddwl ac yn teimlo am ein cyrff. Gall materion delwedd y corff effeithio ar bob un ohonom ar unrhyw oedran. Yn ystod yr wythnos rydym yn cyhoeddi ymchwil newydd ac ymgyrchu dros newid.

#BeBodyKind

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com