Oherwydd llwyddiant a thwf parhaus, mae Gofal a Chefnogaeth Allweddol yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn gwasanaethu Glannau Mersi!

Ar hyn o bryd mae ein Ymgynghorydd Recriwtio newydd – Sam Stanton yn gweithio yn ein Cangen Swydd Gaerhirfryn. Bydd yn gweithio i recriwtio yn ardal Glannau Mersi

Rhif Ffon.:         03301 002377
E-bost:                merseyside@keycareandsupport.com

The Nurse owned Agency of choice!

Supporting Hospitals, Residential Homes, Children’s and Independent Care facilities throughout the UK. Established in 2007, Key Care & Support is one of the UK’s leading local agencies, providing quality staffing solutions to service providers across the public and independent sectors.

Contact us

About Key Care & Support

Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL

T:  01248 689213
E: bonus@keycareandsupport.com