CANGEN GOGLEDD CYMRU

SWYDDI PENODOL YN Gogledd Cymru / Swydd Amwythig a Chaer

Rhestr Wirio Cais am Swydd Mae ein Rheolwyr Cangen yn dewis eu swyddi poeth am yr wythnos. Dyma ein swyddi amlwg ar gyfer Gogledd Cymru / Swydd Amwythig a Chaer! Gwnewch gais nawr trwy lwytho eich CV. (Peidiwch ag anghofio edrych ar ein tudalen Rhestr Wirio Cais Swyddi i wneud y broses yn gyflymach).

Cydlynydd Archebu

Llanfairfechan
Mae Key Care & Support yn chwilio am Gydlynwyr Gwasanaethau Cwsmer / Archebu i'w lleoli yn ein swyddfa Llanfairfechan.

• Rhan amser (6-16 awr yr wythnos)
• Nosweithiau a phenwythnosau
• Rhaid bod yn hyblyg

Ymgeisiwch nawr!

Gweithwyr Cefnogi

Gogledd Cymru a Sir Amwythig
Mae Key Care & Support yn chwilio am Weithwyr Cefnogol sydd â phrofiad o 6 mis o leiaf mewn gofal.

• DBS am ddim
• Gwisg Am Ddim
• Hyfforddiant Am Ddim

Ymgeisiwch nawr!

Cynorthwy-ydd Gofal

Gogledd Cymru a Sir Amwythig
Mae Key Care & Support yn chwilio am Cynorthwy-ydd Gofal sydd â phrofiad o 6 mis o leiaf mewn gofal.

• DBS am ddim
• Gwisg Am Ddim
• Hyfforddiant Am Ddim

Ymgeisiwch nawr!

Nyrsys Cofrestredig

Gogledd Cymru a Sir Amwythig
Mae Key Care & Support yn chwilio am Nyrsys Cyffredinol Cofrestredig profiadol.

• DBS am ddim
• Gwisg Am Ddim
• Hyfforddiant Am Ddim

Ymgeisiwch nawr!

CYFARFOD EIN TÎM YN CANGEN GOGLEDD CYMRU

Stifyn Davies Stifyn Davies Cydlynydd Archebu
Stifyn Davies Cydlynydd Archebu Mae fy nghefndir mewn rheolaeth adwerthu ac ymunais â Key Care & Support ym mis Hydref 2016 a bu’n gweithio i’r tîm y tu allan i oriau gwaith. Ar ôl bod yn y swydd yn fuan, fe’i hyrwyddwyd i gydlynydd archebu a dechreuodd amser llawn yng Nghangen Gogledd Cymru. Gan fod mewn manwerthu, mae gen i sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol, wyneb yn wyneb ac ar y ffôn. Fy iaith gyntaf yw Cymraeg sy’n cael ei ddefnyddio ar flaen y gad o’r gwasanaeth a ddarparwn ar gyfer ein cleientiaid Cymraeg.
Rwy’n ffodus iawn fod gen i berthynas waith wych gyda’n holl gleientiaid a’n staff, dim ond edrych ar ein tudalen facebook ar gyfer rhai o’r tystebau a dderbyniwn. Mae gennym hefyd gynllun cyfeillgar gyfeillgar.
Rydym yn cwmpasu o Wrecsam i lawr i Wynedd ac Ynys Môn, ac rydym bob amser yn chwilio am fentrau newydd i’w cyflawni. Rydym hefyd yn ddarparwr cymeradwy’r GIG, felly rydym yn cyflenwi RGN, RMN’s a HCA’s i Ysbytai GIG Cymru.
Y rhan orau o weithio ar gyfer Gofal a Chefnogaeth Allweddol yw’r tîm gwych sydd gennym yn ein cangen yng Ngogledd Cymru. Mae bob dydd yn wahanol, ond mae’n rôl werth chweil yma ac rydym i gyd yn cydweithio’n dda. Un tîm, un freuddwyd! Tim uwchlaw popeth. Yn anad dim tîm.Mae cydweddu ein staff sydd ar gael i’r ceisiadau a dderbyniwn yn dasg bwysig i’w wneud, yr wyf am sicrhau bod ein staff a’n cleientiaid fel ei gilydd yn hapus â phwy y maent yn ei dderbyn i weithio ac yn yr un modd â’r staff. Mae ein staff yn cael eu cefnogi i’r safonau uchaf ac os oes unrhyw faterion y maent yn gwybod y gallant siarad â ni.
Full Profile
MANYLION CYSWLLT
SUT I DDOD O HYD I NI
Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL01492 533858northwales@keycareandsupport.com