GOGLEDD CYMRU A SIR AMWYTHIG – SWYDD NODWEDDOL 4

NYRSUS COFRESTREDIG – GOGLEDD CYMRU A SIR AMWYTHIG

Mae Key Care & Support yn chwilio am Nyrsys Cofrestredig sydd â o leiaf 6 mis o brofiad mewn gofal (Nyrsys Cyffredinol Cofrestredig a Nyrsys Iechyd Meddwl Cofrestredig). Mae gennym waith lleol ar draws Gogledd Cymru a Swydd Amwythig. Cliciwch ar yr adrannau tab isod i weld pa leoliadau;
HALKYN / HOLYWELL / BODELWYDDAN / RHUDDLAN / SIR FÔN / BANGOR / FELINHELI
WHITCHURCH / ELLESMERE / MALPAS / OSWESTRY / CHESTER / BLACON /DEESIDE

BETH RYDYM ANGEN

 • PIN NYRS DILYS
 • PROFIAD PROFEDIG MEWN RÔL NYRSIO YN Y 6 MIS DIWEDDARAF
 • YN DDIDDORI AR GYFER NODDAU ANSAWDD DARPARU
 • Gyrwyr yn ffafriol
 • Yn gallu darparu dogfen hawl i weithio, 2 brawf o gyfeiriad a phrawf o YG

BETH RYDYM YN CYNNIG

 • DBS am ddim
 • Hyfforddiant am ddim
 • Gwisg am ddim
 • Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
 • Oriau gwaith hyblyg a shifftiau sy'n addas i chi
 • Llawn amser a rhan amser
 • Dyddiau, Nosweithiau a Penwythnosau
 • Bydd gennych ymgynghorydd cyfeillgar, pwrpasol sy'n gwybod eich gofynion, gan ddyrannu gwaith i chi bob wythnos
 • Cynllun TWE
 • Cynllun bonws Cyfeiriwch at cydweithiwr

Mae Key Care & Support, (yr Asiantaeth sy’n Berchen gan Nyrs) yn y Gogledd Orllewin, eleni yn dathlu 10 mlynedd yn cyflenwi staff i amrywiol Ymddiriedolaethau GIG ar draws Gogledd Orllewin, Gogledd a De Cymru, a’r darparwr dewisol i lawer o gartrefi gofal a sefydliadau byw â chymorth yn eich ardal chi.

Rydym yn ymfalchïo wrth gynnig staff ymroddedig, hyblyg a gofalgar i’n cleientiaid sydd â gwir angerdd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddiwrnod rhywun. Os ydych chi’n mynd y filltir ychwanegol honno ac yn gwybod eich bod yn bodloni ein disgwyliadau uchel, yna rydym am glywed gennych. Os bydd un addas o’n tîm cyfeillgar yn cysylltu â chi i drefnu cyfweliad.

CWBLHEWCH Y FFURFLEN ISOD I YMGEISIO OS GWELWCH YN DDA!


By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.