Canghennau Rhanbarthol

Mae gennym dair cangen ranbarthol ar draws Gogledd Orllewin y DU.

Mae ein Rheolwyr yn dîm ymroddedig o arbenigwyr yn eu maes ac mae llawer o’n haelodau staff wedi gweithio ym maes Gofal Iechyd o’r blaen. Oherwydd llwyddiant parhaus, rydym bellach wedi ehangu ein gwasanaethau i Lannau Mersi.

Rydym yn chwilio am Ymgynghorydd Recriwtio profiadol i arwain wrth ddatblygu’r busnes presennol yng Ngogledd Cymru ac ymestyn i Lannau Mersi.

Manylion Swydd

Cysylltwch â'n canghennau

Cysylltwch â'n Cangen Gogledd Cymru

Waverley,
Station Road,
Llanfairfechan,
LL33 0AP

Rhif Ffon 03330 090 807
Ein Ebost northwales@keycareandsupport.com

Cysylltwch â'n Cangen Swydd Gaerhirfryn

The Watermark,
9-15 Ribbleton Lane,
Preston,
PR1 5EZ

Rhif Ffon 01772 563561
Ein Ebost 01lancashire@keycareandsupport.com

Cysylltwch â'n Cangen Manceinion

Citibase Salford Quays,
The Junction, Merchants Quay,
Salford Quays,
M50 3SG

Rhif Ffon 0161 2340035
Ein Ebost 01manchester@keycareandsupport.com

Cysylltwch â'n Swyddfa Recriwtio

Waverley,
25 Station Road,
Llanfairfechan,
LL33 0AL

Rhif Ffon 01248 689 213
Ein Ebost recruitment@keycareandsupport.com

Dyma ein rhwydwaith o ganghennau ledled Gogledd Orllewin y DU

Mae ein 3 cangen ranbarthol yn gwasanaethu Gogledd Orllewin Lloegr i gyd. Gyda’n hystod gynhwysfawr o wasanaethau gallwn ddarparu ystod o ofal rhagorol i’n cleientiaid.